شیراز، شهر شاعران و عاشقان

ثمین جعفری – این بار به بهانه رونمایی از استیكر شیراز به سراغ یکی از دوست داشتنی ترین شهرهای ایران رفتیم. شیراز، شهری که عطر فالوده و بهار نارنجش مست‌مان می‌كند. شیراز یکی از بهترین شهرها برای خاطره ساختن است. شهر فرهنگ، هنر، ادب و مقصد بسیاری از گردشگران.

در کاوش‌های گروهی سال ۱۳۱۴ در تخت جمشید که منجر به یافتن خشت نبشته‌های ایلامی شد، بر روی خشت نبشته‌ها از مکانی به نام تیزاریس و یا شیرازیس نام برده شده بود. نام شیراز از نام پسر شاه تهمورث گرفته شده است. ادامه خواندن “شیراز، شهر شاعران و عاشقان”